mån. dec 5th, 2022

Här följer en steg för steg beskrivning hur man installerar homeassistant på en dator med Debian 11. Denna beskrivning förutsätter att debian är installerat. För att installera Debian se beskrivningen för det, men nu börjar vi.

Skriv följande för att få root access

su -

Sen ser vi till att uppdatera systemet så allt är uppdaterat för att Homeassistant ska fungera så bra som möjligt.

apt update && apt upgrade -y && apt autoremove -y  && apt --fix-broken install 

Installerar lite saker som behövs i bakgrunden till homeassistant

apt-get install jq wget curl udisks2 libglib2.0-bin network-manager dbus systemd-journal-remote rclone -y 

Vi avaktiverar ModemManagern , för senare installationer av homeassistant brukar gnälla på om denna är igång

Vi avaktiverar ModemManagern , för senare installationer av homeassistant brukar gnälla på om denna är igång

systemctl disable ModemManager.service && systemctl stop ModemManager.service

Hämtar och installerar docker. Docker är ett container system där man kör applikationer som i detta fallet homeassistant i en isolerad bubbla , kan liknas vid virtualisering där du kör en hel server i en bubbla men här kör vi en applikation i bubblan

curl  -fsSL get.docker.com | sh

Installerar OS Agent för Homeassistant så homeassistant kan komma åt det bakomvarande systemet

wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.3.0/os-agent_1.3.0_linux_x86_64.deb

Till sist är det dags för Homeassistant , hämtar senaste versionen

wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb 

Och nu när vi har hämtat installationsmediat installerar vi det, detta kan ta lite olika lång tid beroende på hårdvara.

dpkg -i homeassistant-supervised.deb

Men när det är klart så ska ni nå installationen med xxx.xxx.xxx.xxx:8123, där xxx.xxx.xxx.xxx är ip numret till er server / dator ni installerat homeassistant på. När det är klart ska det se ut som bilden nedan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *